B1 -Sharespine Accounting


 [A] Z-rapporter
  och SIE Filer är relativt enkel konfigurering och kan med fördela leveras som SelvService så vida det finns skapat en "Assistent" på kundens Tenant.

 • För SIE Filer så skapas detta och skickas till kund automatiskt i samband med Ordern
 • För Z-rapporter så skickas inloggningsuppgifter ut men det är INTE konfigurerat så detta måste aktiveras för respektive kund (görs av leveransteamet)
 • Vi kan erbjuda stämma av utbetalningar (Settlement) Aggregerat för både metoden SIE filer och  Z-rapport (en fördel kassan kan konfigurera så att olika betalsätt hamnar på olika konto)
  [B] Lösningen för ALe (Aggregerade orders) kan erbjudas för alla system där vi kan hämta ordern till Plugboard.
  [C] Kan vi hämta och bokföra Aggregerade orders så kan vi även stämma av utbetalningar (Settlement) Aggregerat
  [D] Om vi kan hämta orders så vet vi också vet som är kunden och var de bor och då kan vi även erbjuda OSS, VOEC osv
  [E] Som regel så kräver vi inte ett ev leveras projekt för Accounting faktureras, fokus här är att bygga så många "Assistenter" som möjligt.
  Dock kan det finnas undantag som t.ex SIE för Visma Administration som kan ha en knepig  installation av Clienten  på en server som vi måste hjälpa till med.
  Så detta får avgöras från fall till fall.

 

Valt paket:
Fakturaperiod: