Sharespine Plugboard

Sharespine Plugboard är ett nytt och kompletterande verktyg från Sharespine för att hantera produkt och orderflöden mellan olika verksamhetssystem.  Sharespine Plugboard kan kombineras med Sharespines andra produkter som Client och Cloud.

Sharespine plugboard är att kraftfullt och avancerat verktyg som passar dig som har hög ordervolym och flera säljkanaler. Vertyget kan hanteras av slutkunden själv, men för att kommaigång och få en korrekt ombordning så krävs ett Startpaket som täcker utbildning, installation och konfiguration tillsammans med er eller er partner.

Sharespine bestitter en unika kompetans kring de olika marknadsplatserna och dess egenheter i förhållande till
era andra flöden och verksamhetssystem. Med valet av Sharespine för era integrationer så får ni en bra start och en snabbare väg mot mer automatiserade flöden och nya ökade intäkter

Valt paket:
Avtalsperiod: