PXB-konto

PXB-konto 

Här kan man skapa en "tomt" PB konto med medföljande "Volymartikel"
Order på denna SKU er följande: 

  • Skapar ett "tomt" PB konto med "baskonfiguration"
  • Lägger till en Volymartikel som prenmumeration
  • Samt skickar ut loginuppgifter till kunden

    Notera att alla FLEX, Accounting och SIE kunder redan fått ett konto i samband med att order på deras tjänster skapades.

Beroende på hur ni skall använda denna artikel kan ni efter beställningen

A) antingen flytta den skapade Tenanten (S-12345-s) till "huvudprenumertionen" inkl volymartikeln
eller
B) Flytta "PXB-kontot" + Volym SKU till huvudprenumertionen (beroende på vad som ligger på prenumerationen från förr)

Fakturaperiod: