Visma.net ERP

Visma.net integrationen mot ert e-handelssystem och /eller marknadsplatser.

Med Verktyget Sharespine Plugboard löser ni era behov av integrationen ert Visma.net ERP mot ert e-handelssystem och /eller era andra säljkanaler som te.x marknadsplatser. 

Sharespine plugboard är att kraftfullt och avancerat standard verktyg som passar dig som har hög ordervolym och flera säljkanaler. Verktyget kan hanteras av slutkunden själv, men för att komma igång och få en korrekt ombording så krävs en förstudie, konfiguration, implementering samt utbildning tillsammans med er eller er Visma partner. Sharespine tar ansvar för att verktyget hela tiden uppdateras. Alla våra Visma.Net avtal inkluderar en Key Account Manager och prioriterad support. Tiden för KAM debiteras enligt avtalad prislista.

Sharespine besitter en unik kompetens kring integrationer mellan e-handel, affärssystem och olika marknadsplatserna och dess egenheter. Med valet av Sharespine för era integrationer så får ni en bra start och en snabbare väg mot mer automatiserade flöden och nya ökade intäkter Priserna nedan är för våra standardmoduler, till detta tillkommer en förstudie och Implementation av verktyg, samt utbildning enligt offert.

Läs mer om våra Visma.net tjänster här: 
https://www.sharespine.com/anslutna-system/ekonomisystem/visma-net/ 

Alla Visma.net projekt görs tillsammans och i samråd med er Visma Partner för att få mest optimala flöden.

Valt paket:
Avtalsperiod: