Tio orsaker att välja Sharespine

Värdera er tid, arbeta inte med manuell hantering av information mellan e-handelssystemet och bakomliggande affärssystem när Sharespine kan hjälpa er. Här hittar du tio orsaker att välja Sharespine som partner. 

1. Spar tid och eliminera felkällor

Värdera er tid, arbeta inte med manuell hantering av information mellan e-handelssystemet och bakomliggande affärssystem. Inte heller mellan affärssystem och hanteringen av kort- och fakturabetalningar samt transport och logistik. Att arbeta manuellt tar inte bara mycket av er värdefulla tid, det ger även upphov till felkällor när information skrivs in fel. Våra beräkningar visar att man kan spara upp till 90 % av den tid som det normalt tar att manuellt föra över informationen mellan affärssystemet och e-handelssystemet.

2. Anpassad för E-handel

Sharepine är designad för att fungera sömlöst ihop med en e-handelsverksamhet. Det märker man när man ser att det inte enbart handlar om en synkronisering mellan e-handelssystemet och affärssystemet utan också synkronisering också mot onlinebetalningssystem

3. Enkel installation

Att installera Sharespine är enkelt. I klientversionen får du ett program som levereras i form av en installationsguide som vägleder dig genom installationen. Hela processen följer Windows standard och programmet registreras även under kontrollpanelen samt som en Windows tjänst. I molnversionen får du ett webgränssnitt där du kan välja mellan lite olika konfigureringar.

4. Intuitivt gränssnitt

Sharespine är enkelt att komma igång med och inlärningströskeln är låg. Grundgränssnittet är intuitivt och det mesta kretsar kring inställningsmöjligheter samt möjlighet till manuell synkronisering av information mellan register om så önskas. I regel låter man Sharespine arbeta självständigt med schemalagda synkroniseringar samt automatiskt läge genom Windows Service, läs mer om detta lite längre ner. Målet med lösningen är att du som kund efter att du/ni genomgått den utbildning och konfigurationshjälp som vi gör tillsammans med dig i startpaketet, sedan skall klara dig själv. Om du senare behöver vår hjälp te.x om ni byter personal eller vill ändra något i era system så har vi våra fördelaktiga servicepaket som ni kan fylla på.

5. Flexibla inställningsmöjligheter

Ett stort fokus har lagts på inställningsmöjligheterna i Sharespine Client. Att erbjuda flexibla inställningar är det som gör en standardprodukt användbar för en bred målgrupp och det går att ställa in en hel del bra detaljer, bland annat:

  • Anslutningsuppgifter till ekonomi- eller affärssystem (inklusive specifikt företag) samt externt system
  • Inställningar för att skapa och uppdatera registerposter, även ner på fältnivå
  • Schemaläggning på intervall eller givna klockslag, även ner på registernivå (t.ex. synkronisering av order, lager m.m. vid olika tillfällen på dygnet)
  • Standardvärden för konteringar, kostnadsställe, nummerserier, m.m.

6. Rutiner (register)

Sharespine erbjuder, beroende på system som kopplas, en uppsättning rutiner. Varje rutin motsvarar ett register som kan synkroniseras från ena till andra systemet. Rutiner är logiskt separerade i Sharespine i såväl grundgränssnittet som under inställningar och schemaläggningen. Varje rutin är förberedd med möjligheter till enkel och effektiv synkronisering.

7. Tidsstämplar

För att utföra så snabba och effektiva synkroniseringar som möjligt är grundarkitekturen i Sharespine designad utifrån tidsstämplar. Detta för att kunna synkronisera endast förändringarna i systemen. Detta gör att transaktionstiden blir minimal och ingen onödig databearbetning behövs.

8. Schemaläggning

En grundpelare i Sharepine är möjligheten att schemalägga olika rutiner individuellt. Varje rutin kan schemaläggas antingen via intervaller eller på givna klockslag, även vilka dagar i veckan det ska ske. Även här erbjuder Sharespine ett enkelt gränssnitt för användaren att själv styra efter behov.

9. Windows Service

Efter installationen av Sharespine Client registreras en specialdesignad Windows Service i Windows. Denna finns tillgänglig under samma ställe som övriga registrerade i Windows. Det enda som man som användare behöver göra är att starta upp den för att Sharespine ska ligga i bakgrunden och synkronisera information mellan aktuella system.

10. Programuppdateringar

Sharespine hyrs ut som en en tjänst, en tjänst vars uppgift är att frigöra tid för dig som e-handlare. I grundlicensen ingår löpande programuppdateringar som görs tillgängliga för nerladdning och du som kund har alltid tillgång till senaste versionen. En integrationsprodukt måste följa med systemen det integrerar mot och då nya uppdateringar släpps av systemen följer även Sharespine med i utvecklingen.