2013-09-30
Sharespine


Sharespine har som ambition att skyndsamt börja konsumera Fortnox nya REST API för att skapa en än mer tajt integration mot Fortnox i Sharespine, men cokså börja dra nytta av de nya funktioner som Fotnox nya API erbjuder.

Mer information om Fortnox Roadshow på: http://www.fortnox.se/byrapartner/roadshow-2013/turneplan/