Allmänna villkor

NamnRevisionFilstorlekFilformatNerladdning
Sharespine Tjänsteavtal och nya Allmänna & Personuppgiftsbiträdesavtal. 2018 1.2 420 KB PDF Se ändringar version 2018 1.2
Sharespine Tjänsteavtal och nya Allmänna villkor.pdf version 2020-1.3 2020 1.3 420 KB PDF Öppna/Spara
Detta är Sharespine generella allmänna villkor.

 

Denna blankett kan ni använda om ni vill överlåta era tjänster hos oss
Sharespine överlatelse av tjanster 2015 143 KB PDF Öppna/Spara