2014-04-08
Sharespine

EcomPartner en certifierad Magento partner

EcomPartner en certifierad Magento partner

Vi bygger, driver och utvecklar kundunika professionella e- handelslösningar baserat på Magento med fokus på att förvandla besökare till kunder och skapa effektiva backend processer. EcomPartner erbjuder kostnadseffektiva, flexibla och skalbara lösningar, oavsett om man behöver Magento e-handelsplattform, rådgivning eller helhetslösning.

För att bli framgångsrik på nätet så måste man ligga steget före sina konkurrenter. Våra certifierade Magento utvecklare, designers och projektledare är erfarna och utbildas kontinuerligt inom den ständigt växande och föränderliga e-handelsbranschen.

EcomPartner erbjuder djup och gedigen kunskap och erfarenhet inom området, så du som kund kan känna dig trygg och fokusera på övrig verksamhet i ditt företag vi utvecklar din e-handel.

Multichannel strategi

EcomPartner har lång erfarenhet av multichannel lösningar. Att arbeta utefter en multichannel strategi innebär att få existerande sälj- och kommunikationskanaler att samarbeta. Detta för att skapa en synergi samt förmedla ett enhetligt budskap till kunderna. När detta är utfört rätt medför det en högre grad av lojala kunder samt ökad försäljning – i alla kanaler. Med utgångspunkt i Magento skapar våra certifierade utvecklare och designers en säljoptimerad e-handel tillsammans med våra erfarna projektledare medan du som kund kan fokusera på andra saker.

Mission och vision

Att starta och driva en e-handel kan vara både dyrt och tidskrävande om kompetens och resurser inte finns inom bolaget. Det tar både tid och energi från den övriga verksamheten. EcomPartners mission är att starta, driva och utveckla våra kundernas e-handel. Med vår kunskap, expertis och proaktivitet inom området banar vi vägen för en framgångsrik e-handelssatsning.

Vår vision är att få våra kunders e-handelssatsningar att växa samt bli så kostnadseffektiva som möjligt med hjälp av stabila, säkra och säljoptimerade processer. I våra webbutiker ska kunder få minst lika bra service som i en fysisk butik. Vi ser vår plattform Magento som inte bara ett system utan även ett instrument för att ge slutkunden alla de upplevelser denne vill ha och behöver för att känna förtroende för e-handeln. Vi ämnar även att få våra kunders online kanaler i samspel med offline i syfte att även gynna den fysiska verksamheten samt verksamheten i sin helhet.Läs mer om integrationen »
Läs mer om www.ecompartner.com >>